Barcelona snapshots

Avís legal

Condicions generals

El Domini controversiasbarcelona.org del Symposium Internacional sobre Controvèrsies en Psiquiatria, titularitat de la qual correspon a la Associació de Controvèrsies en Psiquiatría (en Endavant SYMPOSIUM Controvèrsies), amb NIF: G66707290.

Adreça: c/ Gran de Gràcia 1, 1º 2ª (Jardinets de Gràcia), Vila de Gràcia, Barcelona 08012, Catalunya, España, Europa.

SYMPOSIUM Controvèrsies, como a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002 (Espanya), de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte de les condicions d'ús de web.

SYMPOSIUM Controvèrsies es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions d'ús, així.

Accés al lloc web

Les pàgines de SYMPOSIUM Controvèrsies poden ser visitades lliurement pels usuaris a excepció de aquelles que s'incloguin en àrees tancades o de subscripció.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació, sense perjudici d'aquelles que puguin aplicar-se a alguns els serveis concrets oferts a través del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, el lloc web hauria d'estar en correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, SYMPOSIUM Controvèrsie no descarta la possibilitat Qque hi hagi certs errors de programació, propis o del proveïdor de hosting, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

Limitació de responsabilitat

Aquest lloc web té com a objectiu principal informar els assistents i patrocinadors. Per això els continguts del mateix són de caràcter informatiu i purament orientatius, per tant no han de ser considerats com assessorament legal o mèdic.

En tot cas, i sota cap circumstància, la informació directa o indirectament accessible a través d'aquesta pàgina no pot ser considerada un consell mèdic o prescripció facultativa, declinant SYMPOSIUM CONTROVÈRSIES tota responsabilitat per qualsevol tipus de conseqüències directament o indirectament relacionades amb les accions o omissions que pugui dur a terme el visitant en funció de la interpretació d'aquestes informacions.

SYMPOSIUM CONTROVÈRSIES no assumirà cap responsabilitat derivada de l'ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d'infracció d'aquests drets per part de l'usuari.

SYMPOSIUM CONTROVÈRSIES es reserva el dret a modificar, suspendre, cancel·lar o restringir qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de SYMPOSIUM CONTROVÈRSIES. SYMPOSIUM CONTROVÈRSIES en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui portar a terme l'usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts. SYMPOSIUM CONTROVÈRSIES declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d'aquesta web.

SYMPOSIUM CONTROVÈRSIES no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent refernents a la pàgina web de SYMPOSIUM CONTROVÈRSIES. No obstant això i en compliment del que disposa l'art. 11 i 16 de la LSSI-CE, SYMPOSIUM CONTROVÈRSIES es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de manera activa en la retirada o, si s'escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l'administrador del lloc web (webmaster@controversiasbarcelona.org).

Protecció de dades personals

SYMPOSIUM CONTROVÈRSIES garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades en la normativa de protecció de dades de caràcter personal. SYMPOSIUM CONTROVÈRSIES l'informa que les dades personals que ens proporcioneu seran incorporades per al seu tractament en fitxers automatitzats propietat de Bocemtium Consulting SL. La recollida i tractament d'aquestes dades tenen com a finalitat la prestació de serveis personalitzats, comunicacions electròniques i/o la confecció d'estadístiques.

L'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que ens comuniqui a través d'aquesta pàgina web i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a SYMPOSIUM CONTROVÈRSIES (a través de la secretària tècnica Bocemtium Consulting SL), de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a SYMPOSIUM CONTROVÈRSIES a tercers. Mitjançant la cumplimentació i enviament dels corresponents formularis d'aquesta web, l'usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de Bocemtium Consulting SL. En cas que vostè inclogui en els formularis d'aquesta web, dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors.

Així mateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés per SYMPOSIUM CONTROVÈRSIES i Bocemtium Consulting SL puguin remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En el suposat de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a Bocemtium Consulting SL, al correu electrònic info@bocemtium.com, manifestant la seva voluntat.

SYMPOSIUM CONTROVÈRSIES es compromet a complir la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal subministrades i al deure de tractar-les amb confidencialitat i reserva, conforme a la legislació vigent. A aquests efectes adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

SYMPOSIUM CONTROVÈRSIES l'informa que, si ho desitja, pot exercir els drets previstos en l'article 5 de la Llei contactant amb el Departament de Congressos de Bocemtium Consulting SL o a l'adreça de correu electrònic: secretaria@controversiasbarcelona.org, indicant com assumpte LOPD i indicant el seu nom complet, adreça de correu electrònic, i en el camp comentaris seu DNI i el tipus de dret que desitja exercitar, accés, rectificació, supressió (dret a l'oblit), limitació en el tractament, portabilitat i oposició, o cursar baixa en els serveis oferts per SYMPOSIUM CONTROVÈRSIES a través del seu portal web .

Confidencialitat

Qualsevol dada i informació que sigui enviada a SYMPOSIUM CONTROVÈRSIES, qualsevol que sigui el seu format i suport, serà tractat amb absoluta confidencialitat i reserva. Només en el cas que les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, requereixin l'accés a aquesta informació, en els estrictes termes de la legislació vigent i tots aquells altres supòsits legalment establerts, li serà proporcionada conforme al que exigeix la Llei.

SYMPOSIUM CONTROVÈRSIES no utilitzarà en benefici propi o de tercers, qualsevol informació que li sigui proporcionada, o una reproducció parcial o total d'aquesta per qualsevol mitjà.

Cookies

Aquest lloc web utilitza galetes (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) en la mesura imprescindible per al correcte funcionament i visualització del lloc web per part de l'usuari. Les "cookies" utilitzades són generades pel servei de Google Analytics de Google Inc.

Les cookies utilitzades al lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. En cap cas s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal a excepció de l'adreça IP, que s'utilitza amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website i recopilar informes de l'activitat en el lloc web.

Podeu evitar l'ús de "cookies" per part d'aquesta web realitzant els canvis pertinents en la configuració del seu navegador, deshabilitant l'opció d'ús de "cookies" per part de les pàgines web a utlitzant la navegació anònima en el seu navegador.

Avís per l'ús de Google Analytics: "Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analítica web prestat per Google, Inc, una companyia de Delaware l'oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ("Google"). Google Analytics utilitza "cookies", que són arxius de text ubicats al seu ordinador, per ajudar al website a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web. la informació que genera la cookie sobre el seu ús del website (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d'Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l'activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l'activitat del website i l'ús d'Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google. Vostè pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l'ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, però, ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui utilitzar la plena funcionalitat d'aquest website. En utilitzar aquest lloc web vostè consent el tractament d'informació sobre vostè per Google en la forma i per als fins dalt indicats. "

Links

Els enllaços continguts en aquest lloc web poden dirigir a continguts web de tercers. SYMPOSIUM CONTROVÈRSIES no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre SYMPOSIUM CONTROVÈRSIES ia les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat ia risc i ventura exclusiva de l'usuari.

Propietat intel·lectual

Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny, aparença i codi font de la mateixa, són titularitat de SYMPOSIUM CONTROVÈRSIES i tots els dret de propietat intel·lectual estan reservats.

SYMPOSIUM CONTROVÈRSIES autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal d'SYMPOSIUM CONTROVÈRSIES.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a SYMPOSIUM CONTROVÈRSIES i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, SYMPOSIUM CONTROVÈRSIES compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

SYMPOSIUM CONTROVÈRSIES reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició al lloc web l'existència de drets o cap responsabilitat de SYMPOSIUM CONTROVÈRSIES sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic al de l'administrador del lloc web: webinar@controversiasbarcelona.org.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Qualsevol conflicte que es generi entre SYMPOSIUM CONTROVÈRSIES i els usuaris dewww.controversiasbarcelona.org, es resoldran als tribunals de Barcelona, Catalunya, Espanya.