Barcelona snapshots

Participació amb Pòster

Informació General

La participació amb pòsters ja està oberta.

Els pòsters es mostraran en format digital (pantalla display). Si us plau llegeixi atentament els requeriments de format abans d'enviar la versió definitiva.

 • Data límit d'enviament de propostes (abstract): 20 de Febrer de 2023 AMPLIAT a 13 de Març de 2023.
 • El pòster ha d'estar escrit en idioma anglès.
 • Només es podrà enviar un màxim de 1 pòster per primer autor.
 • El primer autor ha d'estar inscrit al simposi (modalitat presencial).
 • Hi haurà un màxim de 8 autors per cada pòster.
 • El jurat estarà compost per tres membres del Comitè Científic: un president, dos vocals.
 • No hi haurà defensa del pòster.
 • La participació suposa l'acceptació de les bases i la decisió serà inapel·lable.
Els pòsters no han de ser obligatòriament de la temàtica puntual d'aquesta edició i estaran classificats sota els següents epígrafs:
 • Trastorns afectius
 • Esquizofrènia i Psicosi
 • Trastorns Adictius
 • Neuropsiquiatria i Psicosomàtica
 • Psiquiatria general

Enviament de Propostes

enviament poster

Premis

Premi al millor pòster
Inscripció a
30 Simposi Controvèrsies (abril 2024) PRESENCIAL
Premi al segon millor pòster
Inscripció a
30 Simposi Controvèrsies (abril 2024) ONLINE
 • Els criteris de valoració que premiarà el jurat seran: originalitat, presentació, aplicació, metodologia i rellevància científica.
 • Els premis es lliuraran a favor del primer autor.
 • Es contactarà amb el primer autor de cada pòster guanyador el divendres al matí.
 • Per rebre el premi com a mínim un dels autors ha d'estar obligatòriament a la sala en l'acte de cloenda. Si no és així, es considerarà que renuncia al premi i aquest s'atorgarà al següent classificat.

Normativa de presentació del Pòster

No hi haurà defensa del pòster. El comitè avaluador revisarà els mateixos durant el transcurs del simposi.

ENVIAMENT de la proposta de pòster:
 • La proposta ha de contenir obligatòriament: autors, afiliacions, emails (de cada autor), telèfon de contacte, keywords i abstract.
 • L'abstract ha de ser de màxim 300 paraules, estructurat en: "Objectius", "Mètodes", "Resultats" (amb dades ja processades) i "Conclusions".
 • Enviar la proposta via la plataforma d'enviament de pósters: LINK.
 • Per a qualsevol dubte relatiu als póòsters contactar amb poster@controversiasbarcelona.org
 • Data límit d'enviament de propostes (abstract): 20 de Febrer de 2023 AMPLIAT a 13 de Març de 2023.
ACCEPTACIÓ del pòster:
 • Es notificarà l'acceptació abans del 3 de Març via email al primer autor.
 • Per a l'acceptació definitiva de la proposta és imprescindible que el primer autor tingui formalitzada la seua inscripció en el simposi.
FORMAT del Pòster Digital:
 • El pòster ha d'estar escrit en idioma anglès.
 • Les mides del pòster han de ser OBLIGATORIAMENT de 52,30cm (ample) x 86,15cm (alt) / (20,59" polzades x 33,92" polzades) / (1080 pixels x 1779 pixels)
 • El pòster ha d'estar en orientació vertical.
 • Poden utilitzar aquesta guia ("plantilla") per muntar el pòster: TEMPLATE
 • S'acceptan pòsters de format: .PDF, .PNG, .JPG i .GIF. El millor format per a una òptima visualització és .PDF i .PNG.
 • No incloure la capçalera del simposi, ja que el sistema la afegeix automàticament
RECOMANACIONS per a la creació del Pòster Digital:
  INTEL·LIGIBILITAT
 • Text que és difícil de llegir perquè les lletres són tan petites, impressió borrosa o baix contrast amb el fons (evitar fons foscos).
 • Imatges de fons que dificulten la lectura del text.
 • Imatges petites i/o borroses
 • Poster massa "ple" de text i imatges.
 • Guardar el pòster amb una qualitat d'imatge JPG inferior al 70% fa que sembli borrós.
 • MILLORA D'IMATGES I TAULES
 • Fer que les imatges i taules predominin sobre el text (al menys 50%).
 • Les imatges, fotografies o dibuixos han de ser d'alta qualitat.
 • Han de ser simples i amb una mida que es pugui veure a distància.
 • Han de ser autoexplicatives (títol, unitats, etc.).
 • MILLORA DE SECCIONS I FONS
 • Separar paràgrafs amb espais en blanc.
 • Utilitzar un fons clar i uniforme.
 • Gràfics i text que contrastin amb el fons.
 • MILLORA DE LA LEGIBILITAT DEL TEXTES
 • No fer servir únicament MAJÚSCULES (normalment són pitjors per ser llegides que les minúscules).
 • Utilitzar tipus de lletra simples (Arial, Times New Roman, Helvetica)
 • No barregi més de dos tipus de fonts en el pòster.
 • Poseu el títol en negreta i amb una mida de font 48 pt.
 • Titulars d'autors i paràgrafs en negreta amb mida de font 38 pt.
 • Paràgrafs subtítols en negreta amb mida de font 34 pt.
 • La resta del text sense negreta i mida de font 30 pt.
ENVIAMENT del Pòster Digital:
 • Enviar el pòster definitiu via la plataforma d'enviament de pósters: LINK.
 • La data límit d'entrega del pòster definitiu és el dilluns 17 d'Abril de 2023.
DRETS i RESPONSABILITATS:
 • El primer autor accepta la total responsabilitat sobre el contingut, enviament i presentació de l'abstract.
 • Fins que el pòster no sigui acceptat, els autors retenen tots els drets d'autor.
 • Un cop el pòster és acceptat, els autors autoritzen a l'organització del simposi a publicar el seu contingut en qualsevol mitjà imprès o electrònic que creguin convenient relacionat amb el Simposi Internacional sobre Controvèrsies i Actualitzacions en Psiquiatria.
 • Els autors han de declarar qualsevol interès comercial relacionat amb el contingut del seu pòster.
CERTIFICAT:
 • Es lliurarà un certificat de pòster digitalitzat via email a tots els autors que certifica la participació via pòster al simposi..

Si vol fer alguna consulta relacionada amb aspectes tècnics no dubti en contactar amb nosaltres a través de l'email poster@controversiasbarcelona.org.